Vítejte
Jako první škola v České republice začalo Cyrilometodějské gymnázium od září 2007 vyučovat zcela nový předmět s názvem Strategie osobnostního rozvoje (zkratka SOR). V tomto předmětu jde nejen o rozvoj znalostí a vědomostí, ale především o celkový osobnostní rozvoj žáka, což by mu mělo pomoci na cestě k osobní zralosti.
Ojedinělý obsah nového předmětu a využití sebepoznávacích a zážitkových metod povede žáky k získání dovedností, vědomostí a návyků, které žákům pomohou poznat sebe sama i způsoby, jak na svém rozvoji aktivně pracovat. Cílem nového vyučovacího předmětu Strategie osobnostního rozvoje je pomoci studentům osvojit si nejdůležitější praktické strategie, které jim výrazně usnadní cestu ke komplexnímu a systematickému rozvoji vlastní osobnosti.
Naši studenti budou mají k dispozici novou originální učebnici, jejímž autorem je dlouholetý spolupracovník CMG, pan Mojmír Voráč a spoluautory pedagogové školy – Mgr. Alexandra Markovičová a Mgr. Pavel Polcr. Součástí učebnice je i osobnostní portfolio – deník osobnostního rozvoje žáka.
Nový předmět SOR vznikl v rámci projektu „Štěstí začíná uvnitř“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Aktuality

Momentálně nejsou žádné aktuality
Projekt je
spolufinancován z prostředků ESF
a rozpočtu ČR

"Jen naše mysl dokáže udělat ze špatného dobré, umí z nás udělat ubožáka nebo šťastlivce, boháče nebo chudáka."
Edmund Spenser
© 2008–2021 Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově
TOPlist